Corallium- Cocktail Edit

DISCOVER A SURREAL FANTASY

Floral Syntax

Corallium Pret

MIX OF ART DECO AND ABSTRACT EMBROIDERY

CORALLIUM

DREAMY PASTELS

Festive 2023

Corallium

Kai Lehenga set
₹ 250,000

Kai Lehenga set

Taisya skirt
₹ 250,000

Taisya skirt

Kai Lehenga set
₹ 250,000

Kai Lehenga set

Ara Lehenga set
₹ 145,000

Ara Lehenga set

Saga Lehenga set
₹ 188,000

Saga Lehenga set

Sereia Lehenega set
₹ 425,000

Sereia Lehenega set

Ariel Skirt set
₹ 250,000

Ariel Skirt set

Attina Skirt set
₹ 425,000

Attina Skirt set

Cala Lehenga set
₹ 350,000

Cala Lehenga set

Malley Lehenga set
₹ 135,000

Malley Lehenga set

Seto Lehenga set
₹ 325,000

Seto Lehenga set

Neri Lehenga set
₹ 288,000

Neri Lehenga set

Doris Lehenga set
₹ 298,000

Doris Lehenga set

Naia Lehenga set
₹ 325,000

Naia Lehenga set

Corallium Pret

Blaire Peplum set
₹ 125,000

Blaire Peplum set

Nerisa Peplum set
₹ 112,500

Nerisa Peplum set

Ursula Cape set
₹ 135,000

Ursula Cape set

Avisa Kurta set
₹ 88,700

Avisa Kurta set

Ezili Jacket set
₹ 68,700

Ezili Jacket set

Eira cape set
₹ 88,700

Eira cape set

Shui Kaftan
₹ 98,700

Shui Kaftan

Cari Cape set
₹ 88,700

Cari Cape set

Yara saree
₹ 125,000

Yara saree

Lyra Pants set
₹ 98,700

Lyra Pants set

Nahla Kurta set
₹ 158,000

Nahla Kurta set

Ezili Jacket set
₹ 88,700

Ezili Jacket set

Reva Jacket set
₹ 148,000

Reva Jacket set

Kairi Jumpsuit
₹ 128,000

Kairi Jumpsuit

Hera Pants set
₹ 135,000

Hera Pants set

Moana Dress
₹ 98,700

Moana Dress

Haley Dress
₹ 78,700

Haley Dress

Mirin pant set
₹ 135,000

Mirin pant set

Lori Jumpsuit
₹ 128,000

Lori Jumpsuit

Fiji Saree set
₹ 78,700

Fiji Saree set

Zaley Gown
₹ 225,000

Zaley Gown

Darla Saree
₹ 98,700

Darla Saree

Adella Saree set
₹ 168,000

Adella Saree set

Kaito Skirt set
₹ 98,500

Kaito Skirt set

FORM & FEELING

Stella Lehenga
₹ 450,000

Stella Lehenga

Stella Lehenga
₹ 450,000

Stella Lehenga

Stella Lehenga
₹ 450,000

Stella Lehenga

Lillian Lehenga
₹ 425,000

Lillian Lehenga

Lillian Lehenga
₹ 425,000

Lillian Lehenga

Marley Jacket set
₹ 125,000

Marley Jacket set

Ophelia Jumpsuit
₹ 128,000

Ophelia Jumpsuit

Leyla Jumpsuit
₹ 128,000

Leyla Jumpsuit

Kori Pants set
₹ 88,700

Kori Pants set

Aylin Pant
₹ 125,000

Aylin Pant

Nora Dress
₹ 88,700

Nora Dress

Nuray Lehenga
₹ 395,000

Nuray Lehenga

Stella Lehenga Set
₹ 450,000

Stella Lehenga Set

Lillian Lehenga
₹ 425,000

Lillian Lehenga

Daphene Lehenga
₹ 288,000

Daphene Lehenga

Gillian Lehenga
₹ 295,000

Gillian Lehenga

Stella Lehenga Set
₹ 450,000

Stella Lehenga Set

Aubree Lehenga
₹ 310,000

Aubree Lehenga

Femi Lehenga
₹ 600,000

Femi Lehenga

Evie Lehenga
₹ 275,000

Evie Lehenga

Tessa Jacket
₹ 78,700

Tessa Jacket

Leia Cape
₹ 88,700

Leia Cape

Gia saree
₹ 125,000

Gia saree

Amora saree
₹ 135,000

Amora saree

SUMMERVERSE

Aurora saree set
₹ 68,700

Aurora saree set

Eliza lehenga set
₹ 450,000

Eliza lehenga set

Isabella lehenga set
₹ 395,000

Isabella lehenga set